Vårt arbete för miljön och det sociala ansvaret

I vår strävan mot ett hållbart samhälle är ansvarstagande för miljön och socialt engagemang en självklarhet för oss på Storemore Fastigheter AB. Genom fokus på lågenergilösningar har vi utvecklat miljövänliga förrådsbyggnader. Vi strävar efter nästintill koldioxidneutralitet och en solenergiproduktion som överstiger förbrukningen. Tillsammans med våra kunder vill vi minimera det gemensamma ekologiska avtrycket för en hållbar framtid.

Vår verksamhet grundar sig på strävan mot ett hållbart samhälle, och det är självklart för oss att ta ansvar för miljön och engagera oss socialt. Genom att fokusera på lösningar med låg energiförbrukning har vi utvecklat energisnåla förrådsbyggnader med minimal miljöpåverkan. Vår ambition är att minimera vårt ekologiska fotavtryck så mycket som möjligt genom att använda smarta och hållbara lösningar, och detta görs med hänsyn till framtida generationer.

Som en del av en större koncern, där förnybar energi i form av vindkraft produceras, är all energi som förbrukas vid våra anläggningar helt fossilfri. Vi producerar mer vindkraft inom koncernen än vad vi förbrukar i vår verksamhet, vilket genererar ett överskott av förnybar energi till förmån för andra behövande företag.

Under 2020 tog vi ytterligare steg i vårt miljöarbete genom att besluta att samtliga av våra anläggningar skall ha solpaneler. Målet är att göra hela förrådsanläggningen självförsörjande, och vi ser fram emot att uppnå detta mål. Vår långsiktiga vision är att utrusta varje anläggning med solpaneler som producerar minst lika mycket el som anläggningen förbrukar, vilket skulle nästan eliminera vårt ekologiska avtryck tillsammans med våra kunder.